Załączam wyniki badań z 31 lipca 2006 roku. Zwróćcie uwagę na poziom żelaza – dziesięcikrotnie niższe niż norma. Wyniki przesłałam do prokuratora Dryjasa, byłam na granicy życia i śmierci… Refleksji nie było żadnej, 3 miesiące później moja mama już nie żyła!!!

20130524183