List otwarty do Ministra Sprawiedliwości

Szanowny Panie Ministrze Sprawiedliwości i Prokuratorze Generalny

Zwracamy się do Pana z apelem i prośbą o pomoc. W związku ze spekulacjami w prasie i środowisku prawniczym, iż prokurator Dariusz Dryjas, obecnie prokurator wydziału nadzoru nad postępowaniem przygotowawczym Prokuratury Okręgowej w Kielcach, ma być powołany przez Pana na stanowisko Prokuratora Okręgowego tej prokuratury. Jeżeli te doniesienia medialne są prawdziwe, stanowczo sprzeciwiamy się tej nominacji.

Prokurator Dariusz Dryjas jest odpowiedzialny moralnie za śmierć Doroty Mrugały w areszcie tymczasowym w Kielcach, bezpodstawnie oskarżonej o zlecenie zabójstwa swojego byłego męża – Krzysztofa Mrugały. Podstawą oskarżenia były zeznania Krzysztofa Ł., kryminalisty, który podobno usłyszał w więzieniu o zleceniu zabójstwa przez Dorotę Mrugałę od Norberta Sz. (skazanego później za zabójstwo Krzysztofa Mrugały). Tylko te zeznania wystarczyły, aby prokurator Dryjas aresztował Dorotę Mrugałę. Natomiast Norbert Sz. nigdy nie potwierdził, aby rozmawiał z Krzysztofem Ł. o zabójstwie męża Doroty Mrugały i do tego zabójstwa nigdy się nie przyznał. Proces miał charakter poszlakowy i opierał się tylko o zeznania skruszonego gangstera. Natomiast winę Doroty Mrugały wielokrotnie oceniły sądy uznając, że nie miała ze zbrodnią niczego wspólnego.

– Nie miała żadnego interesu w zabójstwie. Żałuję, że nie dożyła chwili oczyszczenia swojego imienia – mówił w 2007 roku sędzia Adam Kabziński.
– Z przykrością należy tylko stwierdzić, że nie doczekała tej oceny materiału dowodowego – powiedział w 2011 roku sędzia Marek Stempniak.

Ustalono też, że prokurator mylił się także w przypadku dwóch innych oskarżonych. Jednemu z nich Skarb Państwa wypłacił potężne odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie. Drugi zniszczony nie podjął walki.

Mimo przebytej wcześniej operacji, Dorota Mrugała w chwili aresztowania cierpiała na niewydolność nerek i inne poważne problemy zdrowotne. Podejrzana wychowywała samotnie dwie córki – 24 letnią Anetę i 18 letnią Bożenę. Prokurator podejmując decyzję zastosowania aresztu tymczasowego nie wskazał i nie uzasadnił zasadności zastosowania tego właśnie środka w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania w sprawie. Działania prokuratora po aresztowaniu Doroty Mrugały również nie mają uzasadnienia dobrem śledztwa – córkom aresztowanej nie pozwolił zobaczyć się z matką przez prawie miesiąc od momentu aresztowania. Kobietę aresztowano zimą w cienkiej bluzce. Córki chciały przekazać matce ciepłą odzież, środki czystości i niezbędne lekarstwa. Przez prawie miesiąc nie dostały na to zgody. Zwracały się do prokuratora, o wyjaśnienie sytuacji i wysłuchanie. Prokurator nie chciał z nimi rozmawiać, groził, że zabierze im komputer, jeżeli będą dalej pisały kolejne listy z prośbami o pomoc. „Sprawiedliwość to jest po śmierci” powiedział ze śmiechem przerażonym córkom Doroty Mrugały. Te słowa okazały się prorocze.

Abstrahując od oceny prawnej zasadności zastosowania aresztu tymczasowego wobec podejrzanej, działania prokuratora Dryjasa i sądu w stosunku do podejrzanej i jej córek urągały przepisom prawa i przyzwoitości. Bo jakim zagrożeniem dla dobra śledztwa byłoby zezwolenie na widzenie się z córkami, czy zezwolenie na podanie ciepłej odzieży i niezbędnych lekarstw? Czy pisanie listów do prasy i instytucji państwowych przez zrozpaczone dzieci byłoby też zagrożeniem dobra śledztwa, czy może zagrożeniem dla conajmniej nieetycznych działań prokuratora Dryjasa? Czy naśmiewanie się z dzieci podejrzanej, straszenie ich i cyniczne uwagi to standardowe i zalecane działania prokuratorów?

10 sierpnia 2006 r. prokurator Dryjas złożył akt oskarżenia przeciwko m.in. Dorocie Mrugała w SO w Kielcach. Od tego dnia córki nie dostały pozwolenia na widzenie matki, aż do dnia jej śmierci we wrześniu 2006 roku, kiedy zezwolono im pożegnać się z matką w szpitalu – w obecności dwóch uzbrojonych funkcjonariuszy policji. Dorota Mrugała po 9 miesiącach spędzonych w Areszcie Śledczym w Kielcach zmarła na skutek zawału serca i wylewu nie odzyskując wolności. Jej córki dysponują druzgocącą opinią biegłych na temat zaniedbań więziennych lekarzy.

Nawet po śmierci Dorota Mrugała nie doczekała się sprawiedliwości. Sąd skazujący morderców jej męża jednoznacznie stwierdził, że została ona oskarżona przez prokuratora bezpodstawnie. Prokurator Dryjas nie poczuwa się do jakiejkolwiek odpowiedzialności i uważa, iż to kielecki sąd jest odpowiedzialny za aresztowanie zmarłej. Warto dotrzeć do kompromitujących materiałów telewizyjnych, gdzie stanowisko zabierają przedstawiciele Prokuratury. Córki walczące o dobre imię i godność swojej matki i wyczerpały już niemal drogę prawną w Polsce. Prokuratura aresztowała Dorotę Mrugałę, ale w postępowaniu sądowym ta osoba okazała się faktycznie niewinna. To są prawne podstawy do dochodzenia odpowiedzialności od winnych tej śmierci. Państwo polskie umyło ręce. Minęło 10 lat od tragicznej śmierci Doroty Mrugały. Jej córki mozolnie odbudowują swoje życie i starają się bez powodzenia zapomnieć jak one i ich matkę nie znalazły sprawiedliwości w prokuraturze i w wymiarze sprawiedliwości.

Szanowny Panie Ministrze Sprawiedliwości i Prokuratorze Generalny jest Pan nadzieją Polaków, nadzieją tysięcy pokrzywdzonych przez prokuratury i wymiar sprawiedliwości, którzy uwierzyli w obiecaną „dobrą zmianę”. Uwierzyli, że to Pan przywróci normalność, powstrzyma bagatelizowanie i zamiatanie pod dywan ludzkich krzywd. Obiecał Pan Polakom wprowadzenie mechanizmów wymuszających od funkcjonariuszy prokuratur i sądów działanie w ramach prawa. To Pan obiecał Polakom sądy i prokuratury wolne od łgarstwa, korupcji, braku kompetencji, braku empatii i ludzkiej przyzwoitości. Dlatego z niedowierzaniem przyjmujemy doniesienia medialne o nominacji prokuratora Dariusza Dryjasa na stanowisko Prokuratora Okręgowego w Kielcach. Zdajemy sobie sprawę, że prokurator Dryjas jest w świetle obowiązującego w Polsce prawa – niewinny w sprawie śmierci Doroty Mrugały. Uważamy, że nie zwalnia to Dariusza Dryjasa z odpowiadzialności moralnej za jej śmierć i za tragedię jej córek. To bowiem od prokuratora oczekuje się nie tylko doprowadzenia do ukarania przestępcy, ale też pomocy poszkodowanym i wreszcie ochrony osoby niewinnej. Sledztwo ma przecież służyć sprawiedliwości, a więc i ochronie jednostki. Działania prokuratora Dryjasa, wskazują wprost, iż jego działań nie cechowało poczucie moralnej odpowiedzialności za ochronę tak oskarżonej jak i jej córek. Stąd nominowanie prokuratora Dariusza Dryjasa na funkcję Prokuratora Okręgowego w Kielcach, byłoby nie tylko niedotrzymaniem obietnic „dobrej zmiany”, ale wręcz jej zaprzeczeniem. Niedopuszczalnym jest, aby prokurator, co do którego istnieje chociaż cień wątpliwości – co do jego kompetencji i moralności – został prokuratorem okręgowym. Oskarżanie, to główna i brzemienna w najważniejsze treści etyczne – rola prokuratora. Moralnie uzasadnione oskarżenie, to nie tylko stwierdzanie winy przestępcy, ale również jej dostateczne uprawdopodobnienie i uzasadnianie, gdzie kluczowe znaczenie mają dowody. Dyskrecjonalna władza prokuratora, przesądzająca czasami literalnie o życiu lub śmierci oskarżonej/oskarżonego, musi być ograniczona do kręgu prawników kompetentnych i moralnych.

Z poważaniem niżej podpisani;

Pragniemy dodać, iż dane kontaktowe sygnatariuszy zostaną udostępnione na życzenie Pana Prokuratora Generalnego.

Aneta Mrugała,

Bożena Mrugała,

Grażyna Romanowa,

Anna Orzechowska,

Przemysław Rup,

Łukasz Pilarski,

Łukasz Białkowski,

Dorota Kuciej,

Andrzej Kuciej,

Adam Roman,

Łukasz Roman,

Dariusz Śliwiński,

Elżbieta Dębska,

Waldemar Radomski,

Dariusz Hupa,

Agnes Chwojko,

Renata Ramos,

Konrad Chmura,

Agnieszka Mierzwińska-Mrugała,

Diana Witkowska,

Philip Asare,

Zbigniew Zamelski,

Grzegorz Galiński,

Karina Zając,

Anna Jankowska-Kędzierska,

Jowita Molenda,

Aneta Orzel-Guillemard,

Izabella Sikorska,

Anna Garaj,

Krzysztof Bednarski,

Katarzyna Meyer-Rakowska,

Ewa Lutomska,

Grażyna Tamulska,

Michał Oszywa,

Monika Lubacha-Kaczor,

Halina Bożek,