Kolejny materiał programu Państwo w państwie. Druga część programu, od 53 minuty.

Zapraszam:

Państwo w państwie