Miesięczne archiwum: Maj 2013

Wyniki badań

Załączam wyniki badań z 31 lipca 2006 roku. Zwróćcie uwagę na poziom żelaza – dziesięcikrotnie niższe niż norma. Wyniki przesłałam do prokuratora Dryjasa, byłam na granicy życia i śmierci… Refleksji nie było żadnej, 3 miesiące później moja mama już nie żyła!!!

20130524183

W poprzednim numerze Tygodnia „Do rzeczy” – nr 17/017

W poprzednim numerze Tygodnia „Do rzeczy” o naszej sprawie wspomniał redaktor Wojciech Wybranowski. Bardzo dobry artykuł. Zapraszmy do lektury.

Do rzeczy 1 Do rzeczy 2

Co na to RPO?

W świetle artykułu red. Wojciecha Wybranowskiego w najnowszym Tygodniu „Do rzeczy” i wypowiedzi Pani Anny Kabulskiej z biura RPO, pragniemy sprostować co następuje:

1. W piśmie datowanym na 13 września 2012 roku do Pani Rzecznik Praw Obowatelskich prosiłyśmy o interwencję w naszej sprawie, informując jednocześnie, że rozpoczynamy procesy o odszkodowanie i zadośćuczynienie i że liczymy na pomoc Biura RPO. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałyśmy żadnej zwrotnej wiadomości, ani jakiejkolwiek chęci pomocy ze strony RPO.

2. Kolejne nasze pismo datowane na 15 października 2012 roku do Rzecznika Praw Obowatelskich również pozostało bez odpowiedzi do dnia dzisiejszego.

3. W dniu 4 października 2012 roku Poseł na Sejm RP Pan Dariusz Joński z SLD zwrócił się pytaniem do prof. Ireny Lipowicz, czy możemy liczyć na pomoc RPO. Brak odpowiedzi do dnia dzisiejszego.

4.  W międzyczasie także Poseł na Sejm RP Artur Dębski (Ruch Palikota) także zwracał się z podobnym zapytaniem. Także bez odzewu.

Gdzieś głęboko w nas tli się jeszcze iskierka nadziei, że trafimy w końcu na kompetentnych i oddanych sprawie udzędników. Bardzo chcemy wierzyć w to, że prokurator Dryjas to mimo wszystko wyjątek w całej tej administracyjnej machinie.

W najnowszym tygodniku Do Rzeczy o naszej sprawie

Polecamy aktualne wydanie tygodnika „Do rzeczy”, w którym redaktor Wojciech Wybranowski przedstawia kulisy naszego dramatu oraz opisuje co dalej dzieje się w sprawie… To prawda, za nami kolejne sukcesy mimo tej nierównej walki.

Serdecznie zapraszamy do lektury!

 

Twoje imperium

Kolejny artykuł o naszej sprawie – Twoje imprerium nr 18 (927) 29.04. – 5.05.2013. Jak widać dziennikarze nadal nieustępliwie dążą do wyjaśnienia tej sprawy.

Zapraszam do lektury.

Twoje Imperium

Wyrok z 29 kwietnia 2013 roku w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie

Z największą przyjemnością i wielką satysfakcją mogę napisać o kolejnej wygranej bitwie w naszej sprawie – wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2013 roku.

Pomimo niekorzystnego dla nas wyroku w Kielcach, gdzie Sąd przychylił się do argumentacji Prokuratora, w którym ten podnosił przedawnienie roszczeń, w Krakowie usłyszeliśmy (wszyscy się zgadzamy) precedensowy wyrok. Tego jeszcze w Polsce nie było. Do dziś, a minęło już przecież wiele dni nie możemy przestać o tym rozmawiać, choćby dlatego że mamy głębokie przekonanie, że ktoś w końcu zastanowił się nad naszym losem i zrozumiał co przeszłyśmy.

Po salach sądowych chodzę o 7 lat. Pewnie jeszcze wiele z nich przede mną, ale pierwszy raz byłam świadkiem kiedy Sędzia uzasadniający wyrok, w tak ostrych słowach, tak bezpośrednio i bez zahamowań zwrócił się do Prokuratora i powiedział mu prosto w twarz, że to co nam zgotowano jest niesprawiedliwe, sprzeczne z poczuciem sprawiedliwości, podtrzymał, że niezgodne z zasadami współżycia społecznego, że zostałyśmy bardzo skrzywdzone i że Państwo powinno tę krzywdę naprawić. Sprawa więc trafiła znów do Sądu Okręgowego w Kielcach do ponownego rozpoznania.