Niniejszą stronę (www.dorota-mrugala.com) dedykujemy i poświęcamy w całości wszystkim tym, którzy zostali tak samo jak my, niewyobrażalnie zniszczeni i zdebtani przez Wymiar Sprawiedliwości. Stronę tworzymy również z myślą, o tych wszystkich, którzy nie godzą się na panujące w naszym kraju praktyki oraz brak odpowiedzialności za wyrządzone krzywdy. Artykułami, setkami dokumentów, naszą codzienną walką o prawdę i odpowiedzialność, także słowami samej Doroty Mrugały w listach z Aresztu Śledczego opowiadamy o koszmarze kilku miesięcy roku 2006. Opowiadamy tragiczną historię kobiety, której serce pękło na pół, a za której aresztowanie i śmierć przez tyle lat nikt nie poniósł kary.

Dorota Mrugała została osadzona w Areszcie Śledczym w Kielcach w lutym 2006 roku z zarzutami zlecenia morderstwa byłego męża Krzysztofa Mrugały. Po wielu latach procesów sądowych została wielokrotnie, niestety pośmiertnie oczyszczona z postawionych zarzutów.